Reisikindlustus

Milleks on tarvis reisikindlustust?


Reisikindlustus katab kulud, mis on seotud nii ootamatute tervisehädade kui ka paljude muude ebameeldivustega kodust eemal. Mitmetesse riikidesse sõitmisel on tervisekindlustus kohustuslik, kuid ka mujale reisides on arukas kindlustus siiski sõlmida - see võib säästa suurtest väljaminekutest. Reisikindlustus on vajalik nii puhkuse- kui ärireisile minejale.

Kaks võimalust kindlustuse sõlmimiseks on tervisekindlustus kindlustussummadega 30 000 või 70 000 EUR, mis katab järgmised ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud: 
- kiirabi-, haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse; 
- haige kodumaale tagasitoimetamise kulud; 
- kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud; 
- surmajuhtumi korral matusekulud välismaal või põrmu tagasitoimetamise Eestisse.

 

Lisaks tervisekindlustusele on võimalik valida reisitõrke kindlustus kindlustussummadega 320  kuni 6392 eurot, mis hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud.

Ostes poliisi saate valida lisaks reisitõrke lisariski, mis katab põhjendatud lisakulud majutusele ja sõidupiletitele juhul, kui lennuettevõte muudab regulaarlendude lennuplaani pärast piletite väljaostmist, samuti transpordi vahendi ülebroneerimisest ja lennukite ummikust lennuväljal tekkinud lisakulud. Reisitõrke lisarisk kehtib juhul, kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt tagasivõtmatu broneeringu sõlmimise või lennupiletite väljaostmise päeval.

Samuti saame klientidele pakkuda reisitõrke looduskatastroofi lisariski, mis katab looduskatastroofidest (näiteks maavärin, maalihe, vulkaanipurse, orkaan, tsunaami, üleujutus), tuumaenergiast, radioaktiivsusest, epideemiast või keskkonna saastatusest põhjustatud reisitõrke kahjud.

Lisaks tervise- ja reisitõrke kindlustusele saab sõlmida pagasikindlustuse, mis katab reisipagasi hilinemise, kahjustumise või kadumisega seotud kulud. Pagasi hilinemise puhul sihtkohta hüvitab Salva Kindlustus esmatarbekaupade soetamiseks tehtud mõistlikud kulud.

Palju reisikindlustus maksab?

Hind sõltub reisi sihist, kestusest ning valitud kindlustussummast. Kindlustus on soodsam  üliõpilastele, gruppidele ja püsiklientidele.

Ülemaailmne hädaabinumber

Kindlustuspoliisil on ära toodud number, kuhu saab meditsiiniliste probleemide tekkimisel helistada ükskõik millisest riigist. Telefonil vastab kindlustuse koostööpartner, rahvusvaheline kompanii, kes annab nõu edasise tegutsemise kohta. Vajadusel arveldab ka arstiga. 
Analoogset teenust pakuvad meie koostööpartnerid ka Vene Föderatsioonis, Ukrainas ja Valgevenes viibijatele. Vastav kontakt on ära toodud poliisil.

travel_insurance

Copyright © 2020  MTÜ Reisibüroode Lliit.
Kõik õigused on kaitstud